MAGGI - KATHOLLNIG
RechtsanwaltsGmbH Studio Legale

St.-Veiter-Ring 21A
A-9020 Klagenfurt

T: +43 463 555 22
F: +43 463 555 22 - 4
E: office@kanzlei-studiolegale.at

ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

Poskytujeme právní poradenství a zastoupení podnikatelům a osobám z České republiky a Slovenska v jejich záležitostech a projektech v Rakousku a Itálii. Rovněž klienty z Rakouska a Itálie podporujeme v jejich právních věcech se vztahem k českému nebo slovenskému právu. Náš tým složený z rakouských, italských, českých a slovenských právníků Vám nabízí fundované přeshraniční zastoupení a poradenství.

Otázky klientům z České republiky a Slovenska a otázky týkající se těchto zemí směrujte na naši právní expertku Ass.-Prof. Dr. Evu Dobrovolnou, LL.M. prostřednictvím emailové adresy

Vzdělání

  • 2016-: doktorské studium (Ph.D.) na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika); disertační práce na téma „Nabývání vlastnického práva smlouvou“ na katedře občanského práva
  • 2015: postgraduální studium (LL.M.) na Universität Regensburg
  • 2010: studium práv na Masarykově univerzitě v Brně

 

Pracovní zkušenosti

  • 2012 -: odborná asistentka na Katedře občanského práva a Katedře civilního procesního práva na Masarykově univerzitě v Brně
  • 2016 -: členka rekodifikační komise pro přípravu věcného záměru nového českého civilního řádu soudního
  • 2012 –: přednášková činnost pro Českou advokátní komoru, Justiční akademii, katastrální úřady, Vojenskou akademii (Vídeň) a Právnickou fakultu Paneuropské školy práva (Bratislava, Slovensko)
  • 2012 – 2018: poradkyně soudce Nejvyššího soudu České republiky pro oblast věcných práv
  • 2010 – 2011: advokátní koncipientka v Brně
  • 2009 – 2018: několik dlouhodobých výzkumných pobytů a stipendií na různých univerzitách a výzkumných zařízeních (Universität Innsbruck, Universität Salzburg, Universität Wien, Max-Planc Institute for Comparative and International Private Law Hamburg).