Přeskočit na obsah

Vzdělání

  • 2016-: doktorské studium (Ph.D.) na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika); disertační práce na téma „Nabývání vlastnického práva smlouvou“ na katedře občanského práva
  • 2015: postgraduální studium (LL.M.) na Universität Regensburg
  • 2010: studium práv na Masarykově univerzitě v Brně

Pracovní zkušenosti

  • 2012 -: odborná asistentka na Katedře občanského práva a Katedře civilního procesního práva na Masarykově univerzitě v Brně
  • 2016 -: členka rekodifikační komise pro přípravu věcného záměru nového českého civilního řádu soudního
  • 2012 –: přednášková činnost pro Českou advokátní komoru, Justiční akademii, katastrální úřady, Vojenskou akademii (Vídeň) a Právnickou fakultu Paneuropské školy práva (Bratislava, Slovensko)
  • 2012 – 2018: poradkyně soudce Nejvyššího soudu České republiky pro oblast věcných práv
  • 2010 – 2011: advokátní koncipientka v Brně
  • 2009 – 2018: několik dlouhodobých výzkumných pobytů a stipendií na různých univerzitách a výzkumných zařízeních (Universität Innsbruck, Universität Salzburg, Universität Wien, Max-Planc Institute for Comparative and International Private Law Hamburg).

MAGGI • KATHOLLNIG
RechtsanwaltsGmbH Studio Legale

St.-Veiter-Ring 21A
A-9020 Klagenfurt