Přeskočit na obsah

Maggi • Kathollnig

RechtsanwaltsGmbH Studio Legale

Jako advokáti specializovaní na Rakousko a Itálii Vám poradíme v těchto oblastech:

Postaráme se o to, aby byly vymoženy Vaše nároky vůči dlužníkům se sídlem v Itálii nebo v Rakousku, a to prostřednictvím mimosoudních upomínek, přes přezkoumání likvidity dlužníka až k exekučnímu řízení. Poradíme Vám již předem ohledně obchodních vztahů s italskými a rakouskými smluvními partnery, aby Vaše zájmy byly ochráněny a nedocházelo k výpadkům plateb.

Disponujeme velmi hustou sítí specializovaných advokátů – partnerů po celé Itálii, takže můžeme Vaše nároky před italskými nebo rakouskými soudy optimálně prosadit.

Naši advokáti jsou experty v rakouském a italském pojišťovnickém a deliktním právu. V případě dopravních nehod nebo lyžařských úrazů v Itálii nebo v Rakousku Vám pomůžeme uplatnit Vaše práva. Zastoupíme Vás i v rámci obhajoby ve správním nebo trestním řízení.
Rychlé jednání je pro oběti nehod nebo pozůstalé u nehod v Itálii velmi důležité. Italské právo totiž předvídá pro nároky na náhradu škody způsobené dopravní nehodou zkrácenou promlčecí lhůtu dvou let. Naši advokáti mají dlouholeté zkušenosti s prosazováním, ale také obranou proti nárokům na náhradu škody vyplývající z dopravních nehod v Itálii. Přebíráme za naše klienty proti osobám, které způsobily dopravní nehody a vůči pojišťovně kompletní právní servis.

Naše kancelář Vás zastoupí záležitostech rakouského a italského rodinného práva, jakož i dědického práva. V případě smrti zůstavitele s posledním místem pobytu v Itálii nebo v případě majetkových hodnot (nemovitostí) zůstavitele v Itálii probíhá italské pozůstalostní řízení. Italský notář sám majetek zůstavitele nezjišťuje. Je to úlohou dědiců a dalších oprávněných, aby svoje nároky osvědčili a sdělili včas, jaký majetek zůstavitel měl.

Máme dlouholeté zkušenosti a praxi při zakládání obchodních společností a podniků v Itálii a Rakousku. Postaráme se o celý proces, výběr sídla firmy, sídla pobočky, o založení společnosti, až po smluvní vztahy s dodavateli, zákazníky a zaměstnanci. Jestliže chcete expandovat do Itálie nebo Rakouska, jsme Vaším správným partnerem.

Kdo chce v Itálii koupit nebo prodat nemovitost, měl by myslet na svoji právní ochranu. Úschova peněž notářem není totiž v Itálii povinná a je obvyklá přímá platba kupní ceny mezi stranami.

Postaráme se o to, aby byly strany v případě koupě nemovitosti právně chráněny a vypracujeme, případně posoudíme příslušné smlouvy. Nadto spolupracujeme s italskými notáři, kteří provádí úschovu peněž podle velmi přísných kritérií. Jestliže si chcete v Itálii koupit byt nebo dům nebo jej chcete prodat, jsme tu pro Vás a celou záležitost za Vás vyřídíme.

MAGGI • KATHOLLNIG
RechtsanwaltsGmbH Studio Legale

St.-Veiter-Ring 21A
A-9020 Klagenfurt